Dark Theme

 • Đăng Ký
Điều khoản và Điều kiện

Trang này chứa thông tin giải thích quyền của bạn trong việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang web được đăng theo thời gian, được kết hợp ở đây bằng tài liệu tham khảo.

1. Giải thích thuật ngữ

1.1 Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối quyền truy cập và tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ "chơi cho thực tế" nào do Công ty cung cấp hoặc được gọi chung là "Công ty", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi" như bối cảnh yêu cầu. Các điều khoản này được dự định sẽ được đọc cùng với "Quy tắc cá cược", "Chính sách bảo mật" và bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và Trang web và Thông tin bao gồm trong đó (gọi chung là các Điều khoản và Điều kiện này).

1.2 "Trò chơi" có nghĩa là hệ thống chơi game internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp trên Trang web; "Cá cược" hoặc "đặt cược" cho mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, đặt cược, chơi game và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp trên trang web);

"Thiết bị", có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để sử dụng Trang web và Dịch vụ;

"Phần mềm" có nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng nào liên quan đến thông tin nói trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ

"Sportsbook" có nghĩa là hệ thống chơi game trực tuyến có thể truy cập và / hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web và tất cả các dịch vụ liên quan và các hoạt động chơi game trực tuyến.

"Dịch vụ" có nghĩa là Phần mềm và Trò chơi kết hợp với nhau

2. Sử dụng trang web

  2.1 Bạn chỉ có thể chơi Trò chơi kiếm tiền nếu bạn:

 • a. Từ 18 tuổi trở lên
 • b. Đã đến độ tuổi mà bạn có quyền hợp pháp để chơi Trò chơi ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

  2.2 Nếu bạn không đủ điều kiện, Công ty có quyền:

 • i. ngay lập tức ngăn chặn việc bạn tham gia Trò chơi và rút tài khoản của bạn
 • ii. báo cáo bạn với các cơ quan có thẩm quyền.

  2.3 Bằng cách đánh dấu vào hộp bên cạnh "Tôi xác nhận rằng tôi đủ 18 tuổi trở lên và tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của Công ty" và nhấp vào nút "LƯU VÀ TIẾP TỤC" có liên quan trong quá trình đăng ký của bạn, bạn xác nhận và đồng ý:

 • i. bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; và
 • ii. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý ("Thỏa thuận") giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

3. Sửa đổi

3.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web. Tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và Thiết bị của chúng tôi sau khi xuất bản đó cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi hoặc cập nhật.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là kiểm tra bất kỳ sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi nào. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về các sửa đổi, cập nhật và/ hoặc sửa đổi đó.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho bạn trên trang web, Dịch vụ và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách đồ đạc, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh ("Thông tin"), thuộc về Công ty và người cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

4.2 Bạn không thể bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào thích nghi, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho thuê hoặc giấy phép hoặc làm cho Thông tin có sẵn cho bất kỳ người, trang web hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

4.3 Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền trí tuệ và độc quyền khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên trang web thuộc sở hữu, được cấp phép và / hoặc kiểm soát bởi Công ty và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

5. Điều kiện sử dụng

  Theo điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập trang web, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc bị cấm và / hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các đại diện và bảo hành khác được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này), bạn đảm bảo và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ:

 • i. rằng bạn đang hành động thay mặt cho chính mình và trong khả năng cá nhân của bạn chứ không phải thay mặt cho người khác;
 • ii. rằng bạn không bị hạn chế bởi năng lực pháp lý hạn chế;
 • iii. rằng bạn không được chẩn đoán hoặc đánh giá là một người nghiện cờ bạc;
 • iv. rằng bạn ở độ tuổi hợp pháp từ 18 trở lên
 • v. rằng bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
 • vi. rằng bạn không sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;
 • vii. rằng bạn không tiến hành tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và / hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn đã mở với chúng tôi liên quan đến các hoạt động đó
 • viii. rằng bạn không được cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;
 • ix. để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bảo mật và được bảo vệ chống lại việc truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất tên tài khoản hoặc mật khẩu của mình;
 • x. tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn bất kể quyền truy cập đó và / hoặc việc sử dụng đã được bạn cho phép hoặc biết hay không;
 • xi. không được sử dụng (các) Trang web, (các) Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào can thiệp vào hiệu suất hoạt động của Dịch vụ và (các) Trang web cho người dùng khác;
 • xii. không được gạ gẫm hoặc theo bất kỳ cách nào để tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến những người dùng khác;
 • xiii. không được tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và / hoặc (các) Trang web;
 • xiv. rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng (các) Dịch vụ và Trang web không bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi luật pháp hoặc các nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho bạn mà từ đó bạn đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;
 • xv. không được đăng hoặc truyền lên (các) Trang web và / hoặc đến (các) Thiết bị hoặc cho bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã, kích động, phản cảm về chủng tộc hoặc sắc tộc, khiêu dâm hoặc tài liệu thô tục, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể bị coi là tội hình sự;
 • xvi. rằng bạn không phải là viên chức, giám đốc, nhân viên, chi nhánh hoặc đại lý của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào có liên quan đến Công ty, hoặc người thân hoặc bạn cùng nhà của bất kỳ người nào ở trên.

6. Đăng ký và tư cách thành viên

6.1 Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn thành đơn xin mở tài khoản và thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không tham khảo cho bạn hoặc chỉ định bất kỳ lý do nào.

6.2 Bạn đại diện và cam kết rằng tất cả các thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, tên của bạn, nguồn tiền (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú.

6.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào được tiết lộ cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

6.4 Trách nhiệm duy nhất của bạn là giữ bí mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thanh toán.

6.5 Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập vào Trang web và / hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

6.6 Chúng tôi yêu cầu thêm bằng chứng về nhận dạng và tuổi tác từ bạn để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: nhận dạng hình ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết thông tin của bạn, bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi có liên quan ngay lập tức.

6.7 Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, Công ty có thể thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện chống lại bạn.

7. Đặt Cược

7.1 Chúng tôi chấp nhận đặt cược cho các trò chơi được quảng cáo trên trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc cá cược áp dụng cho mỗi sự kiện hoặc trò chơi và các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu một lỗi hoặc sai lầm rõ ràng xảy ra hoặc một người tham gia không chính xác được trích dẫn cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược đặt vào sự kiện đó sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống chơi game của Công ty, Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và tất cả các cược được đặt.

7.2 Bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty có quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cung cấp bất kỳ lý do nào.

7.3 Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược được thực hiện thông qua internet tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua bưu điện, email, fax hoặc cách khác) và sẽ bị vô hiệu bất kể kết quả.

7.4 Công ty có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu người ta tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này hoặc đã hành động theo cách gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc làm hỏng các tinh thần cá cược bình thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và hoặc thanh toán nào bao gồm số dư trong tài khoản sẽ bị coi là bị mất và không hợp lệ.

7.5 Bất kỳ hình thức "đặt cược bất thường" nào bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc "bot" trên Internet sẽ bị VÔ HIỆU mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc sử dụng thực tế trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

7.6 Cược sẽ được đặt hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác, miễn là nếu có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các chi tiết của cược của bạn là chính xác. Một khi cược của bạn đã được đặt và xác nhận bởi chúng tôi, họ có thể không bị hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi.

  7.7 Bạn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ hoạt động nào sau đây:

 • i. tên của bạn;
 • ii. số tài khoản của bạn;
 • iii. tên người dùng và mật khẩu của bạn

7.8 Cược sẽ được coi là hợp lệ và được Công ty chấp nhận khi ID giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

7.9 Không được phép đặt cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc nơi kết quả của một sự kiện được biết đến tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị bỏ ngỏ một cách sai lầm để đặt cược sau khi bắt đầu sự kiện và / hoặc nơi kết quả của một sự kiện được biết đến, Công ty có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa các cược đó được đặt. Nếu vì bất kỳ lý do gì, đặt cược vô tình được Công ty chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu đã bắt đầu, Công ty có quyền hủy bỏ và vô hiệu hóa đặt cược đó. Việc chấp nhận bất kỳ cược nào sẽ theo quyết định riêng của Công ty.

7.10 Trừ khi có quy định khác, kết quả của một trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày kết thúc cho mục đích cá cược. Người chiến thắng của một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược.

7.11 Công ty không công nhận các trò chơi bị đình chỉ, các cuộc biểu tình hoặc các quyết định đảo ngược vì mục đích cá cược.

7.12 Bạn thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, dòng và tỷ lệ chấp có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và những điều đã nói ở trên sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận đặt cược. lẻ, dòng hoặc chấp được thực hiện trong một cược, D9bet có thể theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi (nhưng không có nghĩa vụ) nỗ lực hợp lý để liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác với tỷ lệ cược, dòng và điểm chấp chính xác..

7.13 Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược đồng thời nào vào một sự kiện từ bạn. Đối với bất kỳ đặt cược nào và các giao dịch liên quan, quyết định của Công ty là cuối cùng và kết luận.

8. Giấy phép phần mềm

8.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm có thể truy cập được cho bạn là tài sản của Công ty và bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Bạn không thể bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ cách nào thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, thực hiện công khai, phát sóng, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho thuê hoặc giấy phép hoặc giao tiếp hoặc cung cấp Phần mềm đó cho bất kỳ người, trang web hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc thiết bị nào khác.

8.2 Công ty cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn ("Giấy phép") ĐÃ CUNG CẤP RẰNG việc cài đặt và sử dụng đó được thực hiện thông qua Thiết bị của bạn là người dùng chính.

8.3 Phần mềm được Công ty cấp phép và phân phối chỉ với mục đích cho phép người dùng Phần mềm truy cập và sử dụng đầy đủ các Dịch vụ.

  8.4 Bạn không được phép:

 • i. cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được nối mạng khác;
 • ii. sao chép, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;
 • iii. thuê, cho thuê, cấp phép lại hoặc chuyển giao Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • iv. tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào mà Phần mềm có thể được người khác sử dụng;
 • v. dịch, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm; hoặc là
 • vi. sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm bởi luật hoặc quy định hiện hành.

9. Thanh toán các giao dịch

9.1 Công ty có quyền không giải quyết giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên chủ thẻ và tên.

9.2 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả số tiền nợ công ty hoặc những người chơi khác. Đối với bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy và bạn sẽ hoàn trả cho Công ty cho bất kỳ khoản hoàn trả, từ chối hoặc đảo ngược thanh toán nào cũng như bất kỳ tổn thất và chi phí nào khác do Công ty phát sinh. Công ty có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán cho một số người dùng nhất định hoặc cho người dùng thanh toán bằng một số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhất định.

9.3 Tiền thắng cược của bạn không bao gồm số tiền đặt cược và điều này cần được cân nhắc khi đặt cược.

9.4 Tất cả số tiền thắng cược của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trước bạn về bất kỳ khoản tiền / tiền thắng nào được ghi có vào tài khoản sai và Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các quỹ đó. Nếu tiền được ghi có vào tài khoản của bạn sai, bạn có trách nhiệm thông báo cho Công ty ngay lập tức.

9.5 Việc thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí hoặc lệ phí nào có thể áp dụng cho tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của bạn.

10. Thu Thập tiền thắng cược

10.1 Tiền thắng cược của bạn từ các cược đã thanh toán được ghi có vào tài khoản của bạn và sẽ được rút ra theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và khi cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và / hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ.

10.2 Chúng tôi sẽ không trả tiền của bạn trong bất kỳ trường hợp nào nếu toàn bộ giá trị tiền gửi của bạn không được chơi hết.

10.3 Việc rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể được thực hiện bằng cùng một loại tiền tệ mà tiền gửi đã được thực hiện.

10.4 Nếu công ty phát hành thẻ của bạn cho phép, tiền thắng cược của bạn có thể được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để đặt tiền gửi ban đầu. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ phải trùng với tên của chủ thẻ đã đăng ký.

10.5 Công ty có quyền tính phí vào tài khoản của bạn để trang trải tất cả các chi phí hợp lý liên quan đến cả việc gửi và rút tiền.

10.6 Tất cả các khoản phí ngân hàng liên quan đến bất kỳ giao dịch cá cược nào của bạn sẽ được bạn hoàn trả. Công ty có quyền khấu trừ và bù đắp số tiền nói trên từ tiền thắng cược phải trả cho bạn hoặc từ tài khoản của bạn.

11. Khuyến mãi

11.1 Tất cả khuyến mãi tại D9bet không được áp dụng cho nhiều tài khoản, nếu có bất kỳ sự thông đồng hoặc sử dụng nhiều tài khoản, tất cả tiền thưởng và tiền thắng sẽ bị tịch thu.

11.2 Doanh thu của tất cả các loại trò chơi trên bàn không trực tiếp (ví dụ: Xì dách, Trò chơi điện tử, Craps, American Roulette, Baccarat và các trò chơi trên bàn không trực tiếp khác) và các trò chơi không phải trò chơi xèng, sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu này trừ khi được quy định CỤ THỂ.

11.3 D9bet sẽ chỉ tính toán số tiền cược đã được thanh toán và với kết quả thắng hoặc thua là doanh thu có hiệu lực.

11.4 Doanh thu yêu cầu đối với tất cả các khoản tiền thưởng không được tính là khoản giảm giá hiệu quả.

11.5 Tiền thưởng cho chỉ có giá trị trong ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ ngày chúng được phát hành, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện của tiền thưởng. Nếu người chơi không thực hiện được giá trị tiên quyết của cược trước khi hết hạn, tiền thưởng và tiền thắng bằng tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi tài khoản của người chơi.

11.6 D9bet có quyền quyết định đơn phương thực hiện và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, điều chỉnh, thay đổi, dừng, hủy bỏ và / hoặc làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi.

11.7 Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt được giới thiệu đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào như vậy vào bất kỳ lúc nào.

11.8 Trong trường hợp Công ty tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng chương trình khuyến mại, Công ty có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mại.

11.9 Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân / nhóm người nào hoạt động liên lạc / thông đồng và cố gắng gian lận. Tiền trong tài khoản sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

12. Bồi thường

12.1 Bạn đồng ý bồi thường và giữ Công ty, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con và đại lý của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) có thể phát sinh do vi phạm Điều khoản và Điều kiện và / hoặc Quy tắc Đặt cược.

13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

13.1 Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, đại diện của các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba từ phạm vi công cộng. Công ty từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, đại diện và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web và Thông tin, có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản nợ nào, vi phạm hoặc không hành động của đối tác bên thứ ba.

13.2 Mọi việc tham gia Trò chơi đều do bạn quyết định và chịu rủi ro. Bằng cách chơi Trò chơi, bạn xác nhận rằng bạn không thấy Trò chơi và / hoặc Dịch vụ là xúc phạm, không công bằng hoặc khiếm nhã theo bất kỳ cách nào.

13.3 Một số khu vực pháp lý đã không giải quyết tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài trong khi những người khác đã đặc biệt làm cho cờ bạc trực tuyến và / hoặc nước ngoài bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất cứ ai nên sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ mà việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Sự sẵn có của Dịch vụ và Trang web không nên được hiểu là đề nghị, chào mời hoặc lời mời của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng đó là bất hợp pháp. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng mọi lúc bạn tuân thủ luật pháp chi phối bạn và bạn có toàn quyền hợp pháp để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

13.4 Trong mọi trường hợp, bao gồm cả sơ suất, Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cáo buộc là do Trang web hoặc nội dung của nó gây ra, bao gồm không giới hạn sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền tải, thông tin liên lạc, lỗi đường dây, bất kỳ người nào sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc nội dung của nó, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung. Công ty từ chối tất cả các bảo đảm, đại diện và trách nhiệm ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép và không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi, rằng bất kỳ thư từ điện tử nào được gửi qua máy chủ đều không có bất kỳ vi-rút hoặc lỗi nào.

13.5 Trong mọi trường hợp, Công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hoặc tiêu chuẩn của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng cấu hình và nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng các dịch vụ được tối đa hóa. Bạn thừa nhận rằng một phần hoặc tất cả thông tin có thể là tạm thời trong tự nhiên và có thể được sửa đổi hoặc sửa đổi.

13.6 Nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên Thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ chi phối kết quả của Trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn) Hồ sơ công ty sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản tham gia của bạn trong Thế vận hội, hoạt động dẫn đến đó và hoàn cảnh chúng xảy ra.

13.7 Công ty có quyền ngừng, sửa đổi, loại bỏ hoặc thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định tuyệt đối của mình với hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào trong vấn đề này.

13.8 Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Bạn chấp nhận bồi thường cho Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và cộng sự của công ty chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bất kể Công ty có được thông báo về khả năng đó hay không. Bằng cách sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn rõ ràng từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phát sinh cho bạn chống lại chúng tôi.

13.9 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này sẽ được đọc đầy đủ và chỉ được hiểu sau khi đọc tương tự với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn sẽ được coi là đã đọc, hiểu và thừa nhận tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

14. Hủy bỏ, chấm dứt và đình chỉ tài khoản

  14.1 Công ty có quyền vô hiệu hóa mọi khoản tiền thắng cược, phong tỏa và tước đoạt bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn và / hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu:

 • i. bạn có nhiều hơn một tài khoản hoạt động với Công ty;
 • ii. Tên không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua hàng và gửi tiền
 • iii. bạn tham gia vào một chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi đáp ứng các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;
 • iv. bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;
 • v. bạn đã không cung cấp thông tin nhận dạng được yêu cầu;
 • vi. bạn không thuộc Tuổi hợp pháp;
 • vii. bạn truy cập và tham gia Dịch vụ từ một khu vực pháp lý nơi pháp luật cấm tham gia;
 • viii. bạn từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào mà bạn đã thực hiện
 • ix. bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;
 • x. bạn bị phát hiện là gian lận hoặc cố gắng gian lận bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào hoặc bạn đã sử dụng hoặc sử dụng trí thông minh nhân tạo hoặc hệ thống khác được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc bạn bị phát hiện đã thông đồng với những người chơi khác để lừa dối Công ty
 • xi. bạn đã cho phép hoặc cho phép (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản của bạn; hoặc là
 • xii. bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này

14.2 Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị tạm ngưng và / hoặc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, thì việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại sau khi xác minh việc sửa chữa cần thiết.

14.3 Công ty giữ quyền đối với việc phát hành, bảo trì và đóng tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Quyết định liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của tài khoản của bạn, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, là quyết định cuối cùng và sẽ không được mở để xem xét hoặc kháng cáo. Chúng tôi sẽ thông báo hợp lý cho bạn trước khi làm như vậy, trừ khi hoàn cảnh ra lệnh rằng chúng tôi về mặt pháp lý hoặc thực tế không thể làm như vậy.

15. Trang web bên ngoài

15.1 Các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn, và Công ty không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, cập nhật hoặc được duy trì.

15.2 Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực tiễn về quyền riêng tư của các trang web bên ngoài.

15.3 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

15.4 Trong mọi trường hợp, Công ty không được liên kết hoặc liên kết với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, biểu tượng, ký hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc với nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài.

16. Thêm hoặc ngừng trò chơi

16.1 Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thêm các trò chơi hoặc chức năng mới vào (các) Trang web hoặc bắt đầu, ngừng, ngừng, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi hoặc chức năng nào vào bất kỳ lúc nào.

17. Vi phạm

17.1 Công ty có quyền tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, (các) Trang web và Thông tin đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, chấm dứt tài khoản của bạn hoặc chặn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

  17.2 Bạn đồng ý bồi thường hoàn toàn và giữ vô hại Công ty và các chi nhánh, nhân viên, đại lý và cộng sự của Công ty khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác có thể phát sinh như một kết quả của:

 • i. bạn vi phạm toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận;
 • ii. vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba;
 • iii. việc bạn hoặc người khác sử dụng Dịch vụ và / hoặc Trang web bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của bạn

18. Lạm dụng khuyến mại và Cược bất thường

18.1 Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với việc lạm dụng tiền thưởng, gian lận, lợi dụng chúng tôi một cách không công bằng và / hoặc hoạt động đáng ngờ khác, và chúng tôi có quyền chặn và xóa tiền thưởng, tiền thắng liên quan và / hoặc tiền gửi từ các tài khoản mà chúng tôi nghi ngờ, tại hướng duy nhất của chúng tôi, là tham gia vào các hoạt động hoặc hành vi đó.

18.2 Chúng tôi có quyền xem xét hồ sơ và nhật ký giao dịch theo thời gian, vì bất kỳ lý do gì. Bạn đồng ý trước với điều tương tự. Nếu, khi xem xét như vậy, có vẻ như bạn đang tham gia hoặc cố gắng tham gia, vào các chiến lược mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi coi là (i) lạm dụng quảng cáo; và/hoặc (ii) chơi bất thường; chúng tôi có quyền từ chối, giữ lại, thu hồi hoặc rút lại quyền lợi của bạn đối với bất kỳ chương trình khuyến mãi, tiền thắng hoặc tiền thưởng nào hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và / hoặc chặn tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn ngoài số tiền gửi ban đầu của bạn.

  18.3 "Cược bất thường" bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ một trong các loại chơi sau:

 • i. Cược bằng, không hoặc có tỷ suất lợi nhuận thấp hoặc cược theo phương thức bảo hiểm sẽ không tính đến bất kỳ yêu cầu đặt cược tiền thưởng nào. Ví dụ, đặt cược Đen hoặc Đỏ trên trò chơi Roulette hoặc bao gồm hơn 25 trong số 37 số trên bàn;
 • ii. Tiền thắng cược bị trì hoãn, ví dụ: các tính năng "vòng quay miễn phí" hoặc "tiền thưởng" được bắt đầu bằng quỹ tiền thưởng hoặc tiền mặt, sau đó Người chơi bước ra khỏi phần thưởng miễn phí hoặc vòng tiền thưởng, và sau đó hoàn thành sau đó, chẳng hạn như sau khi tiền thưởng đã được đã đặt cược;
 • iii. “Lạm dụng trò chơi nhà nước” trong đó việc sử dụng quỹ tiền thưởng được sử dụng thuần túy để tiến bộ qua các giai đoạn tiền thưởng và sau đó hoàn thành giai đoạn cuối cùng với đặt cược tiền mặt khi quỹ tiền thưởng đã được giải phóng hoặc mất đi.
 • iv. Để lại các khoản cược lớn trên bàn, chẳng hạn như trong trò Xì dách và quay lại sau khi hoàn thành việc đặt cược tiền thưởng.

  18.4 “Lạm dụng khuyến mại bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức chơi nào sau đây:

 • i. Hợp tác với những người chơi khác để lạm dụng các chương trình khuyến mãi, cố tình gian lận hoặc các hành vi không công bằng khác;
 • ii. Nạp và rút tiền ngay sau đó với ý định lạm dụng khuyến mại. Ví dụ: gửi tiền để nhận các vòng quay miễn phí, sau đó đặt cược khoản tiền gửi của bạn chỉ hơn 1 lần giá trị tiền gửi của bạn, hãy bắt đầu rút tiền để không vi phạm điều khoản “Tiền thưởng không cần nạp” của Điều khoản trang web,
 • iii. Cho dù chúng tôi biết hoặc chưa biết, lợi dụng bất kỳ lỗi phần mềm hoặc hệ thống, sơ hở, lỗi, lỗi hoặc thất bại bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trò chơi nào; và
 • iv. Sử dụng nhiều tài khoản để yêu cầu tiền thưởng hoặc ưu đãi vòng quay miễn phí nhiều lần.

19. Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện

19.1 Chỉ có một chương trình khuyến mãi được trao cho mỗi tài khoản cho mỗi người chơi có nghĩa là một cho mỗi gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ IP, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và / hoặc tài khoản thanh toán điện tử hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc). Nếu bạn bị phát hiện vi phạm điều khoản này, tất cả tiền thắng cược sẽ bị tịch thu.

20. Tiền thưởng không cần nạp

20.1 Chúng tôi có quyền hạn chế tiền thắng và rút tiền từ tất cả các hình thức tiền thưởng miễn phí / vòng quay miễn phí / cược miễn phí được thêm vào tài khoản của khách hàng lên đến giá trị 100 USD như có thể được quy định rõ ràng trong Điều khoản quan trọng hoặc thông báo cho bạn nếu không.

20.2 Nếu bạn chưa bao giờ gửi tiền trên Trang web, tất cả số tiền sẽ vẫn ở dạng tiền thưởng cho đến khi khoản tiền gửi được thực hiện tại thời điểm đó. Sau khi bạn thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình, mọi khoản tiền thưởng tại thời điểm đó trong tài khoản của bạn bây giờ sẽ phải tuân theo các yêu cầu đặt cược tiêu chuẩn (chơi qua).

21. Khác

21.1 Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản thịnh hành trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận này.

21.2 Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Công ty và bạn về Dịch vụ và Trang web và thay thế mọi thỏa thuận, hiểu biết hoặc sắp xếp trước đó.

很抱歉,您目前使用的瀏覽器無法支援瀏覽。

建議您提升瀏覽器使用版本為 IE 10 (含) 以上,或使用其他瀏覽器軟體 Google Chrome、Firefox 以獲得最佳瀏覽體驗,謝謝您的配合。

相關說明

我如果不升級對於瀏覽上會有什麼影響?

使用 IE 10 版本下的瀏覽器瀏覽本網站,可能部分網頁的呈現會有破圖或版面跑版的情況,某些網頁互動功能無法正確顯示與使用。

我要如何升級我的瀏覽器?

請您點擊以下連結,下載並升級您的 IE 瀏覽器,或下載 Google Chrome、Firefox 瀏覽器。